• Вес: 6,5
  • Вставки: овал 12x8-1;

  Oas 7143

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 4,3
  • Вставки: багет 7x6-1; багет 4x2,5-2; багет 4х2-4;

  Os 7127

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 4,0
  • Вставки: багет 6,5x4-1; багет 4,5x2-4;

  Os 7128

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 6,1
  • Вставки: круг 10,5-1; багет 7x2,5-4;

  Os 7129

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 5,1
  • Вставки: круг 8,0-1; круг 1,0-8;

  Os 7129

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 7,3
  • Вставки: маркиз 4х2-4; квадрат 2х2-1; круг 3,0-1; круг 1,3-24;

  Os 7130

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 5,7
  • Вставки: круг 6,0-1;

  Os 7131

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 3,4
  • Вставки: груша 9x5,9-1; багет 5x2-4;

  Os 7132

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 5,0
  • Вставки: багет 8x6-1; круг 2,25-14; круг 1,0-12;

  Os 7133

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 5,5
  • Вставки: фантазия 14,6x6,8-1; круг 1,5-26;

  Os 7134

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 6,4
  • Вставки: фантазия 16,5x7,8-1; круг 1,6-28;

  Os 7135

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 2,9
  • Вставки: квадрат 6,2x6,2-1; круг 2,5-1; круг 2,0-2; круг 1,5-2;

  Os 7136

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 2,7
  • Вставки: круг 6,2-1; круг 2,5-2; круг 2,0-2; круг 1,5-2;

  Os 7137

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 4,0
  • Вставки: багет 8,3x6,3-1; круг 2,3-14; круг 1,0-12;

  Os 7138

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 3,0
  • Вставки: груша 9x6-1; круг 1,1-6;

  Os 7139

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 5,8
  • Вставки: груша 9,5x7,5-1; круг 1,5-27;

  Os 7140

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 6,8
  • Вставки: овал 14x10-1; круг 1,5-23;

  Os 7141

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 6,1
  • Вставки: круг 13,0-1; круг 1,1-6; круг 1,0-16;

  Os 7142

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 3,4
  • Вставки: овал 13,4x9,8-1;

  Os 7144

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 5,0
  • Вставки: багет 11,5x9,4-1; маркиз 4х2-4;

  Os 7145

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 4,0
  • Вставки: маркиз 12x7-1; круг 1,75-6; круг 1,0-4;

  Os 7146

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 7,0
  • Вставки: овал 7х5-1; круг 1,75-15; круг 1,5-13;

  Os 7147

  60.00 руб. 36 руб.

  Os 7148

  60.00 руб. 36 руб.
  • Вес: 10,8
  • Вставки: овал 18x13-1; круг 1,5-34;

  Os 7149

  100.00 руб. 60 руб.