• Вес: 4,8
  • Размер: 17,0
  • Ширина: 9,5
  • Высота: 22,0
  • Вставки: квадрат 5х5-1; круг 1,2-20; круг 1,1-18;

  Os 2549

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 7,8
  • Размер: 17,5
  • Ширина: 11,2
  • Высота: 24,0
  • Вставки: круг 6,5-1; круг 1,0-34; круг 0,8-62;

  Os 2512

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 5,0
  • Размер: 17,25
  • Ширина: 20,0
  • Высота: 15,1
  • Вставки: круг 5,0-1; круг 3,0-4; круг 2,25-2; круг 1,5-2; круг 1,2-26; круг 1,1-18; круг 1,0-8; круг 0,9-8;

  Os 2513

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 11,4
  • Размер: 17,25
  • Ширина: 22,0
  • Высота: 10,5
  • Вставки: круг 6,5-1; круг 1,8-2; круг 1,2-28; круг 1,1-22; круг 1,0-46;

  Os 2514

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 11,6
  • Размер: 17,0
  • Ширина: 16,0
  • Высота: 20,0
  • Вставки: круг 6,5-1; круг 2,3-8; круг 2,2-10; круг 1,5-2; круг 1,0-8;

  Os 2515

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 13,3
  • Размер: 17,0
  • Ширина: 14,7
  • Высота: 21,3
  • Вставки: круг 6,5-1; круг 3,0-8; круг 1,5-2; круг 1,0-8; круг 2,3-12;

  Os 2516

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 5.3
  • Размер: 17.25
  • Ширина: 13,0
  • Высота: 21,0
  • Вставки: круг 5,5-1; круг 3,5-2; круг 1,9-2; круг 1,8-2; круг 1,7-2; круг 1,5-2; круг 1,2-2;

  Os 2517

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 6,8
  • Размер: 19,25
  • Ширина: 17,2
  • Высота: 22,1
  • Вставки: круг 6,5-1; круг 1,9-2; круг 1,5-58;

  Os 2518

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 10,6
  • Размер: 19,75
  • Ширина: 15,0
  • Высота: 23,0
  • Вставки: круг 3,4-2; круг 1,4-4; круг 1,3-6; круг 1,1-8; круг 2,0-2; круг 1,9-2; круг 1,7-2; круг 1,3-2; круг 1,1-2; круг 1,6-8;

  Os 2519

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 6,9
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 16,0
  • Высота: 21,0
  • Вставки: круг 3,4-8; круг 1,8-2; круг 2,6-11;

  Os 2520

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 2,8
  • Размер: 17,25
  • Ширина: 16,2
  • Высота: 20,5
  • Вставки: круг 2,1-10; круг 4,5-1;

  Os 2521

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 5,1
  • Размер: 17,25
  • Ширина: 16,4
  • Высота: 21,0
  • Вставки: круг 6,7-1; круг 1,8-26; круг 1,5-20;

  Os 2522

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 5,9
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 10,0
  • Высота: 21,0
  • Вставки: круг 4,1-1; круг 3,4-2; круг 1,6-1; круг 1,5-2; круг 1,3-4; круг 1,25-42;

  Os 2523

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 10,7
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 9,5
  • Высота: 24,0
  • Вставки: круг 1,5-2; круг 1,2-77; круг 1,1-1; круг 1,0-23; круг 0,9-48;

  Os 2524

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 11,2
  • Размер: 17,0
  • Ширина: 16,0
  • Высота: 20,7
  • Вставки: круг 4,8-1; круг 1,6-12; круг 1,5-36; круг 1,25-46;

  Os 2525

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 6,8
  • Размер: 17,25
  • Ширина: 15,5
  • Высота: 23,0
  • Вставки: круг 6,2-1; круг 1,6-90; круг 1,3-4; круг 1,0-4;

  Os 2526

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 4,6
  • Размер: 19,75
  • Ширина: 15,2
  • Высота: 23,4
  • Вставки: квадрат 4,5x4,5-1; круг 3,5-2; круг 1,5-16; круг 1,4-14; круг 1,3-24;

  Os 2527

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 9,9
  • Размер: 17,25
  • Ширина: 14,0
  • Высота: 21,5
  • Вставки: круг 1,2-40; круг 1,1-14; круг 1,0-133;

  Os 2528

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 7,2
  • Размер: 17,25
  • Ширина: 12,0
  • Высота: 21,0
  • Вставки: круг 7,2-1; квадрат 2х2-10; круг 1,5-15; круг 1,2-20; круг 1,0-124;

  Os 2529

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 5,7
  • Размер: 17,25
  • Ширина: 12,0
  • Высота: 20,5
  • Вставки: круг 6,0-1; круг 3,8-2; круг 1,6-18; круг 1,4-32;

  Os 2530

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 9,2
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 13,0
  • Высота: 22,0
  • Вставки: круг 6,5-1; круг 1,5-44;

  Os 2531

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 2,8
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 12,2
  • Высота: 19,0
  • Вставки: круг 5,0-1; круг 4,0-2;

  Os 2532

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 5,9
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 9,4
  • Высота: 23,8
  • Вставки: круг 6,5-1; круг 1,9-12; круг 1,2-18;

  Os 2533

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 4,4
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 8,0
  • Высота: 24,0
  • Вставки: круг 6,8-1;

  Os 2534

  100.00 руб. 60 руб.