• Вес: 4,8
  • Размер: 17,0
  • Ширина: 9,5
  • Высота: 22,0
  • Вставки: квадрат 5х5-1; круг 1,2-20; круг 1,1-18;

  Os 2549

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 5,5
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 11,0
  • Высота: 20,0
  • Вставки: квадрат 8x8-1; круг 1,2-12; круг 1,3-22;

  Os 1460

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 3,2
  • Ширина: 9,0
  • Высота: 12,0
  • Вставки: квадрат 6,0х6,0-2; круг 1,2-24; круг 1,3-44;

  Os 1465

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 3,6
  • Ширина: 11,4
  • Высота: 20,0
  • Вставки: квадрат 8x8-1; круг 1,2-12; круг 1,3-22;

  Os 1467

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 5,9
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 17,0
  • Высота: 18,0
  • Вставки: багет 10х8-1; круг 1,3-15; круг 1,6-2;

  Os 1470

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 1,9
  • Ширина: 7,0
  • Высота: 13,0
  • Вставки: багет 7х5-2; круг 1,3-28; круг 1,6-6;

  Os 1475

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 2,0
  • Ширина: 10,0
  • Высота: 16,0
  • Вставки: багет 10х8-1; круг 1,3-15; круг 1,6-2;

  Os 1477

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 7,2
  • Размер: 17,25
  • Ширина: 14,0
  • Высота: 21,0
  • Вставки: овал 12х10-1; круг 1,2-14;

  Os 1480

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 4,2
  • Ширина: 7,5
  • Высота: 24,0
  • Вставки: овал 9x7-2; круг 1,1-28;

  Os 1485

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 5,0
  • Ширина: 10,0
  • Высота: 24,2
  • Вставки: овал 12х10-1; круг 1,2-14;

  Os 1487

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 4,4
  • Размер: 17,75
  • Ширина: 5,0
  • Высота: 22,0
  • Вставки: овал 6х4-1; круг 1,5-18; круг 1,4-8;

  Os 1490

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 2,1
  • Ширина: 4,0
  • Высота: 11,0
  • Вставки: овал 5х3-2; круг 1,4-12; круг 1,2-4;

  Os 1495

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 1,7
  • Ширина: 5,0
  • Высота: 13,3
  • Вставки: овал 6х4-1; круг 1,6-2; круг 1,5-8;

  Os 1497

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 3,5
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 8,0
  • Высота: 20,1
  • Вставки: овал 6х4-1; круг 1,7-4; круг 1,6-2; круг 1,5-2; круг 1,4-2;

  Os 1500

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 1.0
  • Ширина: 8.0
  • Высота: 8.0
  • Вставки: овал 5х3-2; круг 1,6-8;

  Os 1505

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 1,0
  • Ширина: 7,4
  • Высота: 15,0
  • Вставки: овал 6х4-1; круг 1,7-4; круг 1,6-1; круг 1,5-2;

  Os 1507

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 2.0
  • Ширина: 4.0
  • Высота: 10.0
  • Вставки: овал 6х4-0; круг 1,5-4; овал 5х3-2;

  Os 1515

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 1,2
  • Ширина: 4,1
  • Высота: 11,4
  • Вставки: овал 5х3-2; круг 1,7-1; круг 1,5-3;

  Os 1517

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 4,5
  • Размер: 20,0
  • Ширина: 3,0
  • Высота: 20,0
  • Вставки: маркиз 7х4-1; круг 1,5-8; круг 1,4-8;

  Os 1520

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 1,6
  • Ширина: 4,5
  • Высота: 14,0
  • Вставки: маркиз 6х3-2; круг 1,5-2; круг 1,4-20;

  Os 1525

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 1,0
  • Ширина: 5,0
  • Высота: 16,5
  • Вставки: маркиз 6x4-1; круг 1,5-1; круг 1,4-10;

  Os 1527

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 3,1
  • Размер: 18,0
  • Ширина: 18,0
  • Высота: 16,0
  • Вставки: овал 6х4-1; круг 1,5-14;

  Os 1530

  100.00 руб. 60 руб.
  • Вес: 4,5
  • Ширина: 6,0
  • Высота: 13,0
  • Вставки: овал 5х3-2; круг 1,3-28;

  Os 1535

  200.00 руб. 120 руб.
  • Вес: 1,9
  • Вставки: овал 6х4-1; круг 1,4-14;

  Os 1537

  100.00 руб. 60 руб.